Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat 2017

Suomen Yritysvaliot palkitsi meidät vuonna 2017 Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat -sertifikaatilla tietotekniikka -sarjassa. Sertifikaatteja myönnettiin yrityksille, jotka saivat parhaimmat arvosanat hyvinkääläisiltä asiakkailta. Kiitämme lämpimästi asiakkaitamme tunnustuksesta, ja pyrimme parantamaan palvelumme laatua entisestään!.

Suomen Yritysvaliot kertovat: Teidän asiakkaiden antamien kokonaistyytyväisyysarvosanojen keskiarvoksi Hyvinkäällä muodostui siis tänä vuonna 4,333, joka on todella hyvä tulos tutkimuksessamme. Kysyttäessä hyvinkääläisten kokemuksia vuoden ajalta tietotekniikka- ja IT-alan yrityksistä, tuki- huolto ja korjauspalveluista sekä operaattoriliikkeistä, teille kertyi varsin runsas määrä nimeämisiä ja arvosteluita. Tutkimuksemme pohjalta voidaan todeta, että asiakasmäärissä mitattuna Hyvinkään alueella omalla toimialallanne kuuluitte keskisuurten yritysten joukkoon. Tutkimuksen valossa eniten asiakaskäyntejä keräsi Elisa myymälä Willassa. Myös Sonera/Telia Kauppa ja DNA Kauppa olivat runsaasti asioituja. Keskikokoisissa määrissä nimetyiksi tulivat myös Napalmi Tietotekniikka, Data Group Hyvinkää ja Expert Hyvinkää. Tutkimus ei kuitenkaan perustunut asiakasmäärien vertailuun, vaan juuri oman asiakastyytyväisyystason mittaamiseen ja siinä menestyitte erinomaisen hyvin myös tänä vuonna. Huomionarvoista on myös se, että yksikään asiakkaistanne ei antanut Uudenmaan Tietotiimille kokonaistyytyväisyydestä arvosanaa 1 (erittäin/täysin tyytymätön) tai 2 (tyytymätön/osittain tyytymätön). Vastaavasti yhtä asiakastanne lukuunottamatta jokainen arvioi heidän eteensä tekemänne työn ja kokemuksensa teidän kanssa kiitettävälle tasolle antaen Uudenmaan Tietotiimille kokonaistyytyväisyydestä arvosanan 4 (tyytyväinen/hyvin tyytyväinen) tai 5 (erittäin/täysin tyytyväinen). Huomioitavaa on ehdottomasti myös runsas korkeimpien arvosanojen 5 määrä. Tuo on erinomainen onnistuminen teiltä ja kertoo kokonaisuudessaan ennen kaikkea tasaisen laadukkaista kokemuksista, joita olette pystyneet koko henkilökuntanne voimin tarjoamaan omille asiakkaillenne Hyvinkäällä kuluneen vuoden aikana.